Detail projektu

Prostředí pro vývoj, modelování a aplikaci heterogenních systémů

Období řešení: 1. 1. 2001 - 31. 12. 2003

Typ projektu: grant

Kód: GA102/01/1485

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Environment for Development, Modelling, and Application of Heterogeneous Systems
Typ
grant
Klíčová slova

simulační nástroje, heterogenní modely, Petriho sítě, fuzzy logika, neuronové sítě, řídicí systémy, umělá inteligence

Abstrakt

Z pohledu na současné nástroje pro modelování a simulaci systémů vyplývá, že je stále nedostatečná podpora vytváření a ověřování modelů heterogenních systémů, jejichž specifickými vlastnostmi jsou velká rozsáhlost, neúplnost daných informací, kvalitativní charakter parametrů, velká dynamičnost probíhajících procesů a složité vztahy mezi objekty systému. Komplexní analýzu těchto heterogenních systémů prostřednictvím jejich modelů může usnadnit kombinace metod a přístupů, které budou součástí námi navrženého prostředí. Využití tohoto prostředí je velmi perspektivní v oblasti řízení, v modelech dopravy, povodní nebo při modelování VLSI obvodů. Globálním cílem tohoto projektu aplikovaného výzkumu je nalézt vhodnou kombinaci metod a nástrojů pro návrh a realizaci heterogenních modelů. Výsledkem bude objektově orientované prostředí pro návrh a distribuovanou simulaci heterogenních modelů, které umožní propojit klasické spojité a diskrétní simulační abstrakce se znalostním modelováním založeným na logickém programování, fuzzy konceptech a neuronových sítích s modely opírajícími se o Petriho sítě. Poněvadž uvažujeme i o zajišťování bezpečnosti systémů, budeme se zabývat také komplexním přístupem k analýze rizik. Vytvořené prostředí bude také obsahovat podporu pro prostorovou vizualizaci -- virtuální realitu. To umožní efektivně budovat prostorový model simulace a vytvářet popisy chování prostorových objektů s využitím metod umělé inteligence.

Řešitelé
Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc. (UAMT FEI VUT) , hlavní řešitel
Češka Milan, Prof. RNDr., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Hanáček Petr, Dr. Ing. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Janoušek Vladimír, Ing., Ph.D. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Jirsík Václav, Ing., CSc. (UAMT FEI VUT) , spoluřešitel
Kunovský Jiří, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Malec Zdeněk, Doc. Ing., CSc. (UAMT FEI VUT) , spoluřešitel
Peringer Petr, Dr. Ing. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Pivoňka Petr, Prof. Ing., CSc. (UAMT FEI VUT) , spoluřešitel
Rábová Zdeňka, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Václavek Pavel, Ing. (UAMT FEI VUT) , spoluřešitel
Vojnar Tomáš, Ing., Ph.D. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Zbořil František, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Černohorský Jakub, Ing. (UITS FIT VUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Güttner Jakub, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Martinek David, Ing. (UIFS FIT VUT)
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Petřek Jiří, Ing. (UITS FIT VUT)
Řezáč David, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Zacios Dalibor, Ing. (UITS FIT VUT)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Nahoru