Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled

Období řešení: 01.10.2015 - 31.12.2017

Kód: LF15012

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: EUREKA CZ (2011-2017)

Název anglicky
CEPTIS - Computing Embedded Platforms for Traffic, Industry, and Surveillance
Typ
grant
Klíčová slova
Embedded platformy
Abstrakt
Mezi stěžejní oblasti vývoje v embedded systémech ve světě i v ČR patří optická kontrola průmyslové výroby (přední dodavatel vizuálních systémů - tisíce kamer, stovky systémů v řadě zemí), a monitorování dopravy (výrobce nejrozšířenějšího inteligentního kamerového systému v ČR - stovky komplexních systémů s velkým společenským dopadem). Klíčovým atributem úspěchu je v této oblasti schopnost aplikovat nejnovější poznatky výzkumu a vývoje. O tyto oblasti mají zájem a pracují v nich všichni předpokládaní účastníci projektu. O tyto oblasti mají zájem a pracují v nich všichni předpokládaní účastníci projektu: CAMEA, FIT VUT v Brně, goHDR (UK) a RTS (Švýcarsko). Stěžejním problémem tvorby produktů v aplikačních doménách, je potřeba zpracování dat v reálném čase. ).  

Projekt nabízí řešení - využití heterogenních výpočetních platforem, které spojují různé výpočetní struktury tak, aby se optimalizovalo využití jejich vlastností. Typicky se jedná o vhodnou kombinaci procesorů a specializovaného hardware. Díky tomu, že nejvíce výpočetně náročná část úlohy je urychlena (akcelerována) v hardware, lze dosáhnout i celkového zrychlení úlohy oproti její implementaci čistě na procesoru.V poslední době se při urychlování algoritmů stále více využívají moderní technologie programovatelného hardwaru - technologie hradlových polí (FPGA - Field Programmable Gate Array). Technologie FPGA poskytuje potencionálně velmi vysoký výpočetní výkon s možností využití masivního paralelismu a vysokou flexibilitu, kde se maximálně využívá rychlost hardwarového zpracování při zachování nízké ceny. 
 

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kula Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Široký Adam, Ing. (UPGM FIT VUT)
Produkty

2017

Nahoru