Detail projektu

PNtalk - nástroje založené na objektově orientovaných Petriho sítích

Období řešení: 1. 1. 1994 - 31. 12. 2010

Typ projektu: grant

Kód: UIVT-PNtalk

Agentura: Vysoké učení technické v Brně

Program: Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

Název anglicky
PNtalk - tools based on object-oriented Petri nets
Typ
grant
Klíčová slova

Objeková orientace, Petriho sítě.

Abstrakt

PNtalk je jazyk a systém založený na Petriho sítích a Smalltalku, kombinující vizuální paralelní programování s ortodoxní objektovou orientací s cílem využít výhody obou přístupů k programování a modelování. Původní idea V. Janouška z přelomu let 1993 a 1994 byla několikrát pokusně implementována v rámci několika diplomových prací, rozvíjena v rámci několika disertací a aplikována v rámci několika výzkumných projektů. Výzkum spojený s jazykem a systémem PNtalk nadále pokračuje.

Řešitelé
Janoušek Vladimír, Ing., Ph.D. (UIVT FEI VUT) , hlavní řešitel
Drabant Radek, Ing. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Produkty

2008

2003

Nahoru