Detail projektu

Vývoj flexibilních číslicových architektur

Období řešení: 1. 1. 1995 - 31. 12. 1997

Typ projektu: grant

Kód: GA102/95/1334

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Developement of flexible digital architectures
Typ
grant
Řešitelé
Dvořák Václav, Prof. Ing., DrSc. (UIVT FEI VUT) , hlavní řešitel
Cigánek Petr, Ing. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Fučík Otto, Dr. Ing. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Kotásek Zdeněk, Doc. Ing., CSc. (UIVT-VVS FEI VUT) , spoluřešitel
Schwarz Josef, Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Sllame Azeddien M., Ing. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Zendulka Jaroslav, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Publikace

1998

1997

1996

1995

Nahoru