Detail projektu

Paralelizace Bayesovského evolučního algoritmu

Období řešení: 1. 1. 2001 - 31. 12. 2001

Typ projektu: grant

Kód: FR0171/2001/G1

Agentura: Ústav informatiky a výpočetní techniky FEI VUT

Program:

Název anglicky
The Prallelization of Bayesian Optimization Algorithm
Typ
grant
Klíčová slova

Evoluční algoritmus, pravděpodobnostní model, EDA, BOA, Bayesovský optimalizační algoritmus, Bayesova síť

Abstrakt

Cílem práce je analyzovat existující sekvenční metody učení grafových modelů ze vzorových dat, navrhnout paralelní metodu konstrukce Bayesovské sítě, odvodit její časovou složitost a ověřit její praktickou implementovatelnost a kvalitu vytvořením paralelního Bayesovského evolučního algoritmu.

Řešitelé
Očenášek Jiří, Ing. (UIVT FEI VUT) , hlavní řešitel
Dvořák Václav, Prof. Ing., DrSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Schwarz Josef, Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Publikace

2001

Nahoru