Detail publikace

Fast Detection and Recognition of QR codes in High-Resolution Images

SZENTANDRÁSI István, HEROUT Adam a DUBSKÁ Markéta. Fast Detection and Recognition of QR codes in High-Resolution Images. In: Proceedings of 28th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2012, s. 1-8. ISBN 978-1-4503-1977-5.
Název česky
Rychlá detekce a rozpoznání QR kódů ve fotkách s vysokým rozlišením
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Tento článek se zabývá detekci a rozpoznáváním maticových kódů, například QR kódů. Cílem je vytvořit detektor schopný fungovat v reálném čase i na obrázcích s vysokým rozlišením (několik megapixelů). Představujeme efektivní algoritmus pro detekci možných výskytů maticových kódů. Tento algoritmus je charakterizován velice nízkou mírou falešně negativních detekcí a rozumným počtem falešných detekcí. Výstupy tohoto algoritmu jsou vstupem algoritmu detekce a rozpoznání, který je velice přesný. Navrhujeme používat nový detektor maticových kódů založený na Houghově transformaci, protože ten dokáže využít některé z informací počítaným naším před-detekčním algoritmem, čímž jsou dále sníženy výpočetní nároky. Protože nejsou k dispozici žádné veřejné anotované datové sady pro vyhodnocení této třídy algoritmů, shromáždili jsme vlastní datovou sadu a anotovali ji; tyto obrázky jsou veřejně dostupné pro umožnění srovnání. Náš algoritmus byl vyhodnocen na této datové sadě a výsledky jsou publikovány v článku.

Rok
2012
Strany
1-8
Sborník
Proceedings of 28th Spring conference on Computer Graphics
Konference
Spring Conference on Computer Graphics 2012, Smolenice, SK
ISBN
978-1-4503-1977-5
Vydavatel
Univerzita Komenského v Bratislavě
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10009,
   author = "Istv\'{a}n Szentandr\'{a}si and Adam Herout and Mark\'{e}ta Dubsk\'{a}",
   title = "Fast Detection and Recognition of QR codes in High-Resolution Images",
   pages = "1--8",
   booktitle = "Proceedings of 28th Spring conference on Computer Graphics",
   year = 2012,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Comenius University in Bratislava",
   ISBN = "978-1-4503-1977-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10009"
}
Nahoru