Detail publikace

Testing of Concurrent Programs with Genetic Algorithms

DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Testování vícevláknových aplikací pomocí genetických algoritmů. Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7515, s. 152-167. ISSN 0302-9743.
Název anglicky
Testing of Concurrent Programs with Genetic Algorithms
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Dudka Vendula, Ing. (UITS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Ur Shmuel (IBM)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Metoda vkládání šumu ovlivňuje plánování vláken za účelem zvýšení počtu legálních proložení těchto vláken během testovacího procesu. Existuje mnoho rozmanitých typů heuristik pro vkládání šumu, často s několika parametry, jejichž nastavení s ohledem na maximální efektivitu šumu je často obtížné. V tomto článku navrhujeme novou aplikaci genetických algoritmů tak, aby hledaly vhodné typy heuristik pro vkládání šumu a jejich parametry s ohledem na daný testovaný software. Tato úloha je definována jako problém nastavení testu a šumu. Následně je diskutována problematika reprezentace instancí tohoto problému, vhodných účelových funkcí a parametrů genetických algoritmů při řešení této úlohy. Navržený přístup je vyhodnocen na několika příkladech. Srovnání ukazuje, že nový přístup poskytuje mnohem lepší výsledky než dosud používaný přístup založený na náhodném nastavování heuristik pro vkládání šumu.

Rok
2012
Strany
152-167
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7515, ISSN 0302-9743
Vydavatel
Springer Verlag
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10014,
   author = "Vendula Dudka and Bohuslav K\v{r}ena and Zden\v{e}k Letko and Shmuel Ur and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
   title = "Testing of Concurrent Programs with Genetic Algorithms",
   pages = "152--167",
   journal = "Lecture Notes in Computer Science",
   volume = 2012,
   number = 7515,
   year = 2012,
   ISSN = "0302-9743",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10014"
}
Nahoru