Detail publikace

Code Generation For Petri Nets-Specified Reconfigurable Distributed Control Systems

RICHTA Tomáš, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Code Generation For Petri Nets-Specified Reconfigurable Distributed Control Systems. In: Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2012. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2012, s. 263-269. ISBN 978-80-01-04985-3.
Název česky
Generování kódu pro Petriho sítěmi specifikované distribuované řídící systémy
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Článek se zabývá automatickou konverzí formální systémové specifikace do spustitelné podoby, která zachovává dynamickou rekonfigurovatelnost původního modelu v rámci běhu výsledného systému. Formální část práce je odvedena v podobě barvených Petriho sítí s využitím konceptu nets-within-nets a je inspirována agentní architekturou MULAN. Důležitou součástí článku je základní popis pravidel pro převod jednotlivých vrstev systému na kód a návrh distribuovaného virtuálního stroje schopného výsledný kód interpretovat.

Rok
2012
Strany
263-269
Sborník
Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2012
Konference
Mechatronika 2012, Praha, CZ
ISBN
978-80-01-04985-3
Vydavatel
Fakulta elektrotechniky ČVUT
Místo
Praha, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10073,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Richta and Vladim\'{i}r Janou\v{s}ek and Radek Ko\v{c}\'{i}",
   title = "Code Generation For Petri Nets-Specified Reconfigurable Distributed Control Systems",
   pages = "263--269",
   booktitle = "Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2012",
   year = 2012,
   location = "Praha, CZ",
   publisher = "Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University",
   ISBN = "978-80-01-04985-3",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10073"
}
Nahoru