Detail publikace

Synchronous Versions of Regulated Grammars: Generative Power and Linguistic Applications

HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. Synchronous Versions of Regulated Grammars: Generative Power and Linguistic Applications. Theoretical and Applied Informatics, roč. 24, č. 3, 2012, s. 175-190. ISSN 1896-5334. Dostupné z: https://journals.pan.pl/tai/104548
Název česky
Synchronní verze řízených gramatik: generativní síla a lingvistické aplikace
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

řízená gramatika, synchronizovaná gramatika, generativní síla, překlad přirozeného jazyka

Abstrakt

Článek představuje nové synchronizované gramatiky jakožto systémy dvou gramatik s propojenými pravidly namísto propojených neterminálů. Dále se článek zabývá synchronními verzemi řízených gramatik, konkrétně maticových gramatik a gramatik s rozptýleným kontextem. Z teoretického pohledu článek rozebírá generativní sílu těchto synchronizovaných gramatik a ukazuje tři hlavní výsledky. Za prvé, pokud synchronizujeme bezkontextové gramatiky propojením jejich pravidel, výsledný gramatika generuje jazyky definované maticovými gramatikami. Za druhé, pokud synchronizujeme maticové gramatiky propojením matic, generativní síla se nemění. Za třetí, synchronizované gramatiky s rozptýleným kontextem generují celou třídu rekurzivně vyčíslitelných jazyků. Z praktičtějšího pohledu článek nabízí perspektivy aplikací v lingvistice. Hlavní zaměření je na překlad přirozeného jazyka, zejména překlad z japonštiny do angličtiny.

Rok
2012
Strany
175-190
Časopis
Theoretical and Applied Informatics, roč. 24, č. 3, ISSN 1896-5334
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10085,
  author = "Petr Hor\'{a}\v{c}ek and Alexander Meduna",
  title = "Synchronous Versions of Regulated Grammars: Generative Power and Linguistic Applications",
  pages = "175--190",
  journal = "Theoretical and Applied Informatics",
  volume = 24,
  number = 3,
  year = 2012,
  ISSN = "1896-5334",
  doi = "10.2478/v10179-012-0011-6",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10085"
}
Nahoru