Detail publikace

Self-Reconfigurable Evolvable Hardware System for Adaptive Image Processing

SALVADOR Ruben, OTERO Andres, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Self-Reconfigurable Evolvable Hardware System for Adaptive Image Processing. IEEE Transactions on Computers, roč. 62, č. 8, 2013, s. 1481-1493. ISSN 0018-9340.
Název česky
Seberekonfigurovatelný evolvable hardware systém pro adaptivní zpracování obrazu
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Salvador Ruben (UPM)
Otero Andres (UPM)
Mora Javier (UPM)
De la Torre Eduardo (UPM)
Riesgo Teresa (UPM)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Článek popisuje vyvíjející se systém, plně integrovaný v FPGA, který dovoluje autonomně generovat číslicové obvody sestavené v poli procesních elementů (PE). Kandidátní obvody jsou vytvářeny vestavěným evolučním algoritmem s využitím mechanismu dynamické částečné rekonfigurace. Pole PE je systolické a optimalizované pro danou třídu problémů - filtrace obrazu a detekce hran. Evolučně vytvořené filtry dosahují lepších parametrů než klasické lineární a nelineární filtry používané v této oblasti. Iterační využití filtrů vede ke zlepšení kvality filtrace. Systém jako celek je dalším krokem k plně autonomním adaptivním systémům.

Rok
2013
Strany
1481-1493
Časopis
IEEE Transactions on Computers, roč. 62, č. 8, ISSN 0018-9340
Vydavatel
IEEE Computer Society
DOI
UT WoS
000321221000002
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10105,
  author = "Ruben Salvador and Andres Otero and Javier Mora and Eduardo Torre la De and Teresa Riesgo and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Self-Reconfigurable Evolvable Hardware System for Adaptive Image Processing",
  pages = "1481--1493",
  journal = "IEEE Transactions on Computers",
  volume = 62,
  number = 8,
  year = 2013,
  ISSN = "0018-9340",
  doi = "10.1109/TC.2013.78",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10105"
}
Nahoru