Detail publikace

JADE Agents Used for Wireless Sensors Control: System Based on Services

ŽÁK Jakub, HORÁČEK Jan, ZBOŘIL František, KOČÍ Radek a KRÁL Jiří. JADE Agents Used for Wireless Sensors Control: System Based on Services. In: Proceedings of the 2012 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA). Kochi (Cochin): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 252-257. ISBN 978-1-4673-5118-8.
Název česky
Agenti JADE řídící bezdrátovou senzorovou síť: Systém založený na službách
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Žák Jakub, Ing. (UITS FIT VUT)
Horáček Jan, Ing. (UITS FIT VUT)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Král Jiří, Ing. (UITS FIT VUT)
Abstrakt

Tento článek popisuje aktuálně vyvíjený systém JAWS, který má řídit a monitorovat bezdrátovou senzorovou síť. V principu je JAWS postavený na platformě JADE. Skládá se z několika agentů, jež jsou schopni komunikovat s uzly senzorové sítě. Skrze komunikaci jsme schopni získat hodnoty z jednotlivých uzlů sítě. Jsme také schopni vložit mobilní kód na specifický uzel a tím ovlivnit chování tohoto uzlu a potažmo celé sítě. V našem článku vysvětlujeme koncept služeb, jak jsou chápány v našem systému. Jak bude ukázáno, koncept služeb je životaschopný v našem přístupu k ovládání a monitorování bezdrátové senzorové sítě. Zběžně budou popsány základní pricnipy, na kterých je postaven náš systém a vysvětlíme všechny typy služeb, které jsou přístupné v našem systému. Také bude popsáno několik základních protokolů, které používáme při komunikaci mezi agenty v našem systému.

Rok
2012
Strany
252-257
Sborník
Proceedings of the 2012 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA)
Konference
12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Kochi (Cochin), IN
ISBN
978-1-4673-5118-8
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Kochi (Cochin), IN
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10134,
  author = "Jakub \v{Z}\'{a}k and Jan Hor\'{a}\v{c}ek and Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il and Radek Ko\v{c}\'{i} and Ji\v{r}\'{i} Kr\'{a}l",
  title = "JADE Agents Used for Wireless Sensors Control: System Based on Services",
  pages = "252--257",
  booktitle = "Proceedings of the 2012 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA)",
  year = 2012,
  location = "Kochi (Cochin), IN",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-4673-5118-8",
  doi = "10.1109/ISDA.2012.6416546",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10134"
}
Nahoru