Detail publikace

Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA

MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2012. Praha: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2012, s. 109-115. ISBN 978-80-01-05106-1.
Název anglicky
Method of fault tolerant system design into limited implementation area based on FPGA
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Mičulka Lukáš, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

Systémy odolné proti poruchám, rekonfigurace, FPGA.

Abstrakt

V článku byla naznačeny hlavní problémy, kterými se bude zabývat metodika návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru v FPGA a jejich možné řešení.

Anotace

V článku je popisována navrhovaná metodika, která se zabývá možností rekonfigurace obvodu FPGA po vzniku přechodné i trvalé poruchy. Metodika se zabývá postupy pro rozlišení typu poruchy, lokalizaci postižené oblasti FPGA a pro výběr nové konfigurace v případě výskytu trvalé poruchy. Obsahem jsou i možné způsoby řešení problému synchronizace jednotek po částečné dynamické rekonfiguraci FPGA.

Rok
2012
Strany
109-115
Sborník
Počítačové architektury & diagnostika 2012
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2012, PAD 2012, Milovy, CZ
ISBN
978-80-01-05106-1
Vydavatel
Fakulta informačních technologií ČVUT
Místo
Praha, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10147,
   author = "Luk\'{a}\v{s} Mi\v{c}ulka",
   title = "Metoda n\'{a}vrh syst\'{e}m\r{u} odoln\'{y}ch proti poruch\'{a}m do omezen\'{e}ho implementa\v{c}n\'{i}ho prostoru na b\'{a}zi FPGA",
   pages = "109--115",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury \& diagnostika 2012",
   year = 2012,
   location = "Praha, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology, Czech Technical University",
   ISBN = "978-80-01-05106-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10147"
}
Nahoru