Detail publikace

Implementing a Unique Chip ID on a Reconfigurable Polymorphic Circuit

SEKANINA Lukáš, RŮŽIČKA Richard, VAŠÍČEK Zdeněk, ŠIMEK Václav a HANÁČEK Petr. Implementing a Unique Chip ID on a Reconfigurable Polymorphic Circuit. Information Technology And Control, roč. 42, č. 1, 2013, s. 7-14. ISSN 1392-124X. Dostupné z: http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/925
Název česky
Implementace unikátního identifikátoru čipu pomocí polymorfního rekonfigurovatelného obvodu
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

V několika posledních letech byla na různých platformách implementována funkce jednoznačné a neklonovatelné identifikace čipu. V tomto článku se zabýváme využitím polymorfních hradel coby nového přístupu k implementaci jednoznačné identifikace čipu v systémech, které již nějaká polymorfní hradla obsahují. Navržené řešení využívá skutečnosti, kdy doba přepnutí funkce polymorfních hradel (řízené pomocí Vdd) se vlivem nedokonalosti výrobních procesů navzájem nepatrně liší dokonce i pro skupinu hradel soustředěných na stejném křemíkovém plátku. Pro vygenerování 48-bitových identifikátorů bylo využito částečné rekonfigurace polymorfního obvodu REPOMO32, jehož vývoj proběhl v rámci předchozího výzkumu. Podařilo se dosáhnout stability bitové informace v 94.44% případů, což představuje velmi dobré příblížení se k existujícím metodám.

Rok
2013
Strany
7-14
Časopis
Information Technology And Control, roč. 42, č. 1, ISSN 1392-124X
DOI
UT WoS
000324699800001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10180,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and V\'{a}clav \v{S}imek and Petr Han\'{a}\v{c}ek",
  title = "Implementing a Unique Chip ID on a Reconfigurable Polymorphic Circuit",
  pages = "7--14",
  journal = "Information Technology And Control",
  volume = 42,
  number = 1,
  year = 2013,
  ISSN = "1392-124X",
  doi = "10.5755/j01.itc.42.1.925",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10180"
}
Nahoru