Detail publikace

Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and CUDA

HAVEL Jiří, DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a JOŠTH Radovan. Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and CUDA. Journal of Real-Time Image Processing, roč. 2014, č. 9, s. 205-216. ISSN 1861-8200.
Název česky
Detekce přímek v reálném čase pomocí paralelních souřadnic a CUDA
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Houghova transformace je známý a populární algoritmus pro detekci přímek v rastrových obrazech. Standardní Houghova transformace je spíše pomalá a aby byla použitelná v reálném čase, je třeba použít některý z dostupných algoritmů pro akcelerované nebo přibližné zpracování.
Tento článek navrhuje akumulační schéma pro Houghovu transformaci, které využívá parametrizaci přímek "PClines". Tento algoritmus je vhodný pro počítačové systémy s malou ale rychlou pamětí s operacemi čtení a zápisu. Takovými systémy jsou dnešní grafické procesory. Algoritmus nevyžaduje žádné výpočty v plovoucí řádové čárce a žádné goniometrické funkce. Díky tomu je vhodný pro zvláštní procesory a procesory s malou spotřebou. Navrhovaný algoritmus je vyhodnocen jak na syntetických binárních obrazech, tak na komplexních fotografiích z reálného světa ve vysokém rozlišení. Výsledky ukazují, že s použitím dnešních běžně dostupných grafických čipů může být Houghova transformace počítána v reálném čase i pro Houghův prostor s vysokým rozlišením a s plně počítaným Houghovým prostorem.

Rok
2014
Strany
205-216
Časopis
Journal of Real-Time Image Processing, roč. 2014, č. 9, ISSN 1861-8200
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
UT WoS
000331639800015
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10195,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Havel and Mark\'{e}ta Dubsk\'{a} and Adam Herout and Radovan Jo\v{s}th",
  title = "Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and CUDA",
  pages = "205--216",
  journal = "Journal of Real-Time Image Processing",
  volume = 2014,
  number = 9,
  year = 2014,
  ISSN = "1861-8200",
  doi = "10.1007/s11554-012-0303-4",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10195"
}
Nahoru