Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Útoky na systémy pro zákonné odposlechy

POLČÁK Libor a HRANICKÝ Radek. Útoky na systémy pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2012-008, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
Typ
technická zpráva
Jazyk
čeština
Autoři
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Hranický Radek, Ing. (FIT VUT)
Anotace
Tato technická zpráva popisuje útoky na systémy pro sběr
dat pro zákonné odposlechy, možnosti skrývání dat v síti a možná proti-
opatření. V práci práce jsou představeny normy s standardy pro zákonné
odposlechy platné v Evropské unii i Spojených státech amerických a re-
ferenční architektura představená společností Cisco. Na základě těchto
norem je podán přehled možných útoků, kterými je možné systém pro
zákonné odposlechy obelstít a znesnadnit tak analýzu nasbíraných dat.
Kromě metod útoků jsou představena i možná protiopatření a je dis-
kutována jejich vhodnost pro účely sběru dat pro zákonné odposlechy.
V rámci práce je představen nástroj pro skrytí komunikace a nástroj pro
detekci tohoto útoku. Demonstrací běhu tohoto programu je ukázáno
podvržení zprávy při komunikaci využívající veřejnou komunikační síť
IRC.
Rok
2012
Strany
36
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
FIT-TR-2012-008, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB10201,
   author = "Libor Pol\v{c}\'{a}k and Radek Hranick\'{y}",
   title = "\'{U}toky na syst\'{e}my pro z\'{a}konn\'{e} odposlechy",
   pages = 36,
   year = 2012,
   location = "FIT-TR-2012-008, Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10201"
}
Soubory
Nahoru