Detail publikace

Detekce anomálií v datech o síťovém provozu

BARTOŠ Václav. Detekce anomálií v datech o síťovém provozu. Trilobit, roč. 2012, č. 2, s. 1-6. ISSN 1804-1795. Dostupné z: http://trilobit.fai.utb.cz/detekce-anomalii-v-datech-o-sitovem-provozu
Název anglicky
Anomaly Detection in Network Traffic Data
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Bartoš Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)
URL
Klíčová slova

síťová bezpečnost, detekce anomálií, framework, NetFlow

Abstrakt

Práce se zabývá detekcí anomálií v síťovém provozu. Jsou diskutovány některé praktické problémy výzkumu v této oblasti a je představena sada nástrojů ulehčujících řešení těchto problémů. Dále je představena myšlenka přesunu detekčního algoritmu co nejblíže zdroji dat, tedy do exportéru záznamů o síťových tocích, a jsou diskutovány možnosti dalšího směru autorova výzkumu a cíle jeho disertační práce.

Rok
2012
Strany
1-6
Časopis
Trilobit, roč. 2012, č. 2, ISSN 1804-1795
Vydavatel
Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10220,
   author = "V\'{a}clav Barto\v{s}",
   title = "Detekce anom\'{a}li\'{i} v datech o s\'{i}\v{t}ov\'{e}m provozu",
   pages = "1--6",
   journal = "Trilobit",
   volume = 2012,
   number = 2,
   year = 2012,
   ISSN = "1804-1795",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10220"
}
Nahoru