Detail publikace

Petri Nets-Based Development of Dynamically Reconfigurable Embedded Systems

RICHTA Tomáš, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Petri Nets-Based Development of Dynamically Reconfigurable Embedded Systems. CEUR Workshop Proceedings, roč. 2013, č. 989, s. 203-217. ISSN 1613-0073.
Název česky
Vývoj dynamicky rekonfigurovatelných vestavných systémů založený na Petriho sítích
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Článek se zabývá procesem konstrukce vestavných systémů založeném na specifikaci definované sadou Petriho sítí. Specifikace systému je iniciována popisem modulů systému, jejich vnitřních procesů a komunikace mezi moduly pomocí Workflow Petriho sítí. Workflow model je pak transformován do vícevrstvé struktury založené na Referenovaných Petriho sítích, která je následně použita pro generování kódu cílového systému. Hlavním cílem našeho přístupu je umožnit dynamickou rekonfigurovatelnost nasazeného systému v závislosti na změnách v jeho specifikaci. Dynamická rekonfigurovatelnost znamená možnost změny systému za jeho běhu. Toho je dosaženo dekompozicí celé funkcionality systému na poměrně malé interpretovatelé výpočetní části. Tento přístup také přináší více úrovní rekonfigurovatelnosti užívající různá transformační pravidla oeprující na různých úrovních. Samotný běh takto specifikovaného systémy pak stojí na platformě hostující referencované petriho sítě zvané Petri Nets Operating System (PNOS), která mimo jiné obsahuje virtuální stroj Petri Nets Virtual Machine (PNVM) interpretující hostované sítě.

Rok
2013
Strany
203-217
Časopis
CEUR Workshop Proceedings, roč. 2013, č. 989, ISSN 1613-0073
Kniha
Proceedings of PNSE'13
Místo
Hamburk, DE
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10223,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Richta and Vladim\'{i}r Janou\v{s}ek and Radek Ko\v{c}\'{i}",
  title = "Petri Nets-Based Development of Dynamically Reconfigurable Embedded Systems",
  pages = "203--217",
  booktitle = "Proceedings of PNSE'13",
  journal = "CEUR Workshop Proceedings",
  volume = 2013,
  number = 989,
  year = 2013,
  location = "Hamburk, DE",
  ISSN = "1613-0073",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10223"
}
Nahoru