Detail publikace

Analysis and Testing of Concurrent Programs

KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Analysis and Testing of Concurrent Programs. FIT Monograph. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4464-5.
Název česky
Analýza a testování vícevláknových programů
Typ
odborná monografie
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

testování software, chyby v souběžném zpracování, dynamická analýza, verifikace, metriky pokrytí, vkládání šumu, metaheuristické algoritmy, genetické algoritmy

Abstrakt
Tato monografie je založena na disertační práci Zdeňka Letka, kterou vedli Tomáš Vojnar a Bohuslav Křena.

V disertační práci je nejprve uvedena taxonomie chyb v souběžném zpracování dat a přehled technik pro jejich dynamickou detekci. Následně jsou navrženy nové metriky pro měření synchronizace a souběžného chování programů společně s metodologií jejich odvozování. Tyto techniky se zejména uplatní v testování využívajícím techniky prohledávání prostoru a v saturačním testování. Práce dále představuje novou heuristiku vkládání šumu, jejímž cílem je maximalizace proložení instrukcí pozorovaných během testování. Tato heuristika je porovnána s již existujícími heuristikami na několika testech. Výsledky ukazují, že nová heuristika překonává ty existující v určitých případech. Nakonec práce představuje inovativní aplikaci stochastických optimalizačních algoritmů v procesu testování vícevláknových aplikací. Principem metody je hledání vhodných kombinací parametrů testů a metod vkládání šumu. Tato metoda byla prototypově implementována a otestována na množině testovacích příkladů. Výsledky ukazují, že metoda má potenciál vyznamně vylepšit testování vícevláknových programů. 

Rok
2012
Strany
136
Řada
FIT Monograph
ISBN
978-80-214-4464-5
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB10229,
   author = "Bohuslav K\v{r}ena and Zden\v{e}k Letko and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
   title = "Analysis and Testing of Concurrent Programs",
   pages = 136,
   series = "FIT Monograph",
   year = 2012,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4464-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10229"
}
Nahoru