Detail publikace

Operating System for Petri Nets-Specified Reconfigurable Embedded Systems

JANOUŠEK Vladimír a RICHTA Tomáš. Operating System for Petri Nets-Specified Reconfigurable Embedded Systems. In: Proceedings of the 14th Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Grand Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013, s. 248-249. ISBN 978-84-695-6971-9.
Název česky
Operační systém pro vestavěné systémy navrhované pomocí Petriho sítí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Generování kódu ze specifikace pomocí Petriho sítí závisí převážně na způsobu dekompozice celého systému na jednotlivé podsítě. V našem experimentu jsme vycházeli z konceptu MULAN pro modelování multiagentních systémů navrženém Cabacem a jeho kolektivem. Ten rozděluje model systému na čtyři úrovně abstrakce - infrastruktura, agentní platforma, agenti a protokoly. V našem článku je definována podobná vrstvená architektura, ovšem zaměřená na návrh a implementaci distribuovaných řídících systémů. Cílová aplikační oblast - distribuované řídící systémy založené na bezdrátových senzorových sítích - nás vedly k zavedení ještě páté úrovně abstrakce, kterou nazývám vrstvu uzlů. Tato úroveň slouží jako abstrakční vrstva nad hardwarem a poskytuje základní podporu pro ostatní úrovně systému. Specifickým přínosem našeho přístupu je idea generování kódu z takto definované specifikace, kdy je každá vrstva modelu specificky mapována na cílovou platformu s hlavním záměrem, kterým je dynamická rekonfigurovatelnost celého systému. Navrhovaná architektura pak umožňuje inkrementální změny v systémové specifikaci a její implementaci za běhu systému.

Rok
2013
Strany
248-249
Sborník
Proceedings of the 14th Computer Aided Systems Theory
Konference
Fourteenth International Conference On Computer Aided Systems Theory, Las Palmas de Gran Canaria, ES
ISBN
978-84-695-6971-9
Vydavatel
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Místo
Las Palmas de Grand Canaria, ES
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10232,
   author = "Vladim\'{i}r Janou\v{s}ek and Tom\'{a}\v{s} Richta",
   title = "Operating System for Petri Nets-Specified Reconfigurable Embedded Systems",
   pages = "248--249",
   booktitle = "Proceedings of the 14th Computer Aided Systems Theory",
   year = 2013,
   location = "Las Palmas de Grand Canaria, ES",
   publisher = "The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria",
   ISBN = "978-84-695-6971-9",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10232"
}
Nahoru