Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Real-Time Precise Detection of Regular Grids and Matrix Codes

DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. Real-Time Precise Detection of Regular Grids and Matrix Codes. Journal of Real-Time Image Processing, roč. 2013, č. 1, s. 15. ISSN 1861-8200.
Název česky
Přesná detekce mřížek a maticových kódů v reálném čase
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt
Klasický přístup pro detekci souběžných přímek je nejdřív detekovat přímky a potom v nich vyhledat vyhovující skupinu. 
Pro detekci přímek může být použita Houghova transformace. Některé její varianty navíc umožňují přímou detekci úběžníků přímek. 
Tento článek navrhuje akumulační a detekčí schéma vhodné pro detekci soubežných přímek pomocí Houghovi transformace. Jako příklad je uveden detekční algoritmus pro extrakci QRkódu.
Rok
2013
Strany
15
Časopis
Journal of Real-Time Image Processing, roč. 2013, č. 1, ISSN 1861-8200
Vydavatel
Springer Verlag
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10240,
   author = "Mark\'{e}ta Dubsk\'{a} and Adam Herout and Ji\v{r}\'{i} Havel",
   title = "Real-Time Precise Detection of Regular Grids and Matrix Codes",
   pages = 15,
   journal = "Journal of Real-Time Image Processing",
   volume = 2013,
   number = 1,
   year = 2013,
   ISSN = "1861-8200",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10240"
}
Nahoru