Detail publikace

Vanishing Points in Point-to-Line Mappings and Other Line Parameterizations

HAVEL Jiří, HEROUT Adam a DUBSKÁ Markéta. Vanishing Points in Point-to-Line Mappings and Other Line Parameterizations. Pattern Recognition Letters, roč. 2013, č. 34, s. 703-708. ISSN 0167-8655.
Název česky
Úběžníky v zobrazeních bodů na přímky a jiných parametrizacích přímek
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Některé varianty Houghovy transformace se dají použít pro detekci úběžníků a skupin protínajících se přímek. Tento článek se zabývá častým omylem, že v polární parametrizaci přímek je úběžník reprezentován přímkou v parametrickém prostoru. Je také určena numerická chyba způsobená touto nepřesností.

Článe studuje do detailů zobrazení bodů na přímky (PTLM) -- třídu parametrizací která má tu vlastnost, že úběžníky jsou reprezentovány přímkami (a tedy se dají snadno hledat). Když je pro detekci přímek pomocí Houghovy transformace použito PTLM, je třeba použít pár nebo trojici těchto zobrazení pro získání konečného prostoru parametrů. Tyt páry a trojice jsou v tomto článku formalizovány a rozebrány.

Rok
2013
Strany
703-708
Časopis
Pattern Recognition Letters, roč. 2013, č. 34, ISSN 0167-8655
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10242,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Havel and Adam Herout and Mark\'{e}ta Dubsk\'{a}",
  title = "Vanishing Points in Point-to-Line Mappings and Other Line Parameterizations",
  pages = "703--708",
  journal = "Pattern Recognition Letters",
  volume = 2013,
  number = 34,
  year = 2013,
  ISSN = "0167-8655",
  doi = "10.1016/j.patrec.2013.01.020",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10242"
}
Nahoru