Detail publikace

Analysis of Block Matching Algorithms with Fast Computational and Winner-update Strategies

NAHHAS Ibrahim a DRAHANSKÝ Martin. Analysis of Block Matching Algorithms with Fast Computational and Winner-update Strategies. International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, roč. 6, č. 3, 2013, s. 129-137. ISSN 2005-4254. Dostupné z: http://www.sersc.org/journals/IJSIP/vol6_no3/11.pdf
Název česky
Analýza algoritmů porovnávání bloků s rychlými výpočetními a vítězně-aktualizačními strategiemi
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Porovnávání bloků (block_matching) pro odhad pohybu je rozšířeno pro kompresi videa k zajištění efektivního přenosu a uložení video-dat pomocí redukování dočasné redundance v existujících video-sekvencích. Odhad pohybu je proces, který určuje pohyb mezi dvěma snímky video-signálu. Tento článek je primárně přehledem algoritmů porovnávání bloků za použití rychlých výpočetních a vítězně-aktualizačních strategií. Jsou zde popsáno a analyzováno 7 různých typů algoritmů porovnávání bloků, konkrétně Full Search (FS), Fast Computational of Full Search (FCFS), Three Step Search (TSS), New Three Step Search (NTSS), Three Step Search with Winner Update Strategy (WinUpTSS), Four Step Search (FSS) a Diamond Search (DS).

Rok
2013
Strany
129-137
Časopis
International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, roč. 6, č. 3, ISSN 2005-4254
Vydavatel
Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10262,
  author = "Ibrahim Nahhas and Martin Drahansk\'{y}",
  title = "Analysis of Block Matching Algorithms with Fast Computational and Winner-update Strategies",
  pages = "129--137",
  journal = "International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition",
  volume = 6,
  number = 3,
  year = 2013,
  ISSN = "2005-4254",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10262"
}
Nahoru