Detail publikace

Automated Functional Verification of Application Specific Instruction-set Processors

ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Automated Functional Verification of Application Specific Instruction-set Processors. IFIP Advances in Information and Communication Technology, roč. 4, č. 403, 2013, s. 128-138. ISSN 1868-4238.
Název česky
Automatická verifikace aplikačně specifických instrukčních procesorů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

funkční verifikace
OVM
aplikačně specifické instrukční procesory
EDA nástroje

Abstrakt

Dnešní trh je citlivý na dobu vývoje produktů. Mezi tyto produkty patří i aplikačně specifické instrukční procesory (ASIP), které jsou součástí řady vestavěných systémů. Doba vývoje procesorů je však značně ovlivněna dobou testování a verifikace, které jsou časově náročné. Z toho důvodu je nutné hledat nové techniky, jak zefektivnit a urychlit proces verifikace. Cílem tohoto článku je představění automatického generování verifikačních prostředí v jazyce SystemVerilog pro ASIP procesory. Výsledky experimentů prokazují, že tento přístup výrazně znižuje čas potřebný na přípravu verifikačních prostředí a tím zefektivňuje proces verifikace.

Rok
2013
Strany
128-138
Časopis
IFIP Advances in Information and Communication Technology, roč. 4, č. 403, ISSN 1868-4238
Kniha
Embedded Systems: Design, Analysis and Verification
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Berlin Heidelberg, CZ
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10268,
  author = "Marcela Zachari\'{a}\v{s}ov\'{a} and Zden\v{e}k P\v{r}ikryl and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
  title = "Automated Functional Verification of Application Specific Instruction-set Processors",
  pages = "128--138",
  booktitle = "Embedded Systems: Design, Analysis and Verification",
  journal = "IFIP Advances in Information and Communication Technology",
  volume = 4,
  number = 403,
  year = 2013,
  location = "Berlin Heidelberg, CZ",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISSN = "1868-4238",
  doi = "10.1007/978-3-642-38853-8",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10268"
}
Nahoru