Detail publikace

Advances in Noise-based Testing of Concurrent Programs

FIEDOR Jan, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Advances in Noise-based Testing of Concurrent Programs. Software Testing, Verification and Reliability, roč. 25, č. 3, 2015, s. 272-309. ISSN 1099-1689. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stvr.1546/abstract
Název česky
Pokroky v testování vícevláknového software za pomocí generátoru šumu
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Dudka Vendula, Ing. (UITS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Ur Shmuel (IBM)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Testování paralelních programů napsaných v jazycích jako Java a C/C++ je vysoce náročnou prací kvůli mnoha možným interakcím mezi výpočetními vlákny. Jednoduchý a levný způsob testování představuje metoda vkládání šumu, která ovlivňuje plánování vláken. V tomto článku jsou prezentovány vybrané výsledky v oblasti testování za použití šumu. Zejména jsou prezentovány a porovnány různé metriky pokrytí kódu a heuristiky pro umístění a způsobování šumu. Dále je uvedeno několik doporučení, jak testování za pomocí šumu používat v praxi. Nakonec je prezentován nový způsob aplikace genetického algoritmu při testování -- konkrétně při automatickém nastavování parametrů generátoru šumu.

Rok
2015
Strany
272-309
Časopis
Software Testing, Verification and Reliability, roč. 25, č. 3, ISSN 1099-1689
Vydavatel
WILEY
DOI
UT WoS
000353031800005
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10275,
  author = "Jan Fiedor and Vendula Dudka and Bohuslav K\v{r}ena and Zden\v{e}k Letko and Shmuel Ur and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
  title = "Advances in Noise-based Testing of Concurrent Programs",
  pages = "272--309",
  journal = "Software Testing, Verification and Reliability",
  volume = 25,
  number = 3,
  year = 2015,
  ISSN = "1099-1689",
  doi = "10.1002/stvr.1546",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10275"
}
Nahoru