Detail publikace

Improved Computation of Attenuated Light with Application in Scenes with Multiple Light Sources

MILET Tomáš, NAVRÁTIL Jan, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Improved Computation of Attenuated Light with Application in Scenes with Multiple Light Sources. In: Proceedings of SCCG 2013. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 155-160. ISBN 978-80-223-3377-1.
Název česky
Vylepšené počítání tlumeného světla ve scéně s velkým množstvím světelných zdrojů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Článek se zabývá výzkumem metod pro redukci chyby v osvětlování scén s velkým počtem světelných zdrojů, která mají omezený dosah. Metody 'Tiled shading' a 'Clustered deferred and forward shading' předpokládají omezený dosah světel a tak mohou být reprezentována obalovými koulemi. Osvětlení bodu je zpočtenou pouze tehdy, leží-li uvnitř koule. Ve článku zkoukáme tento překlad z různých úhlů pohledu. Ukážeme, že rozdíly se mohou snižit, použije-li se ambientní osvětlení. Navrhujeme metodu pro eliminaci nespojitostí na hranicích obalových koulí. 

Rok
2013
Strany
155-160
Sborník
Proceedings of SCCG 2013
Konference
Spring Conference on Computer Graphics 2013, Smolenice, SK
ISBN
978-80-223-3377-1
Vydavatel
Univerzita Komenského v Bratislavě
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10278,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Milet and Jan Navr\'{a}til and Adam Herout and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
   title = "Improved Computation of Attenuated Light with Application in Scenes with Multiple Light Sources",
   pages = "155--160",
   booktitle = "Proceedings of SCCG 2013",
   year = 2013,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Comenius University in Bratislava",
   ISBN = "978-80-223-3377-1",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10278"
}
Nahoru