Detail publikace

Five Shades of Grey for Fast and Reliable Camera Pose Estimation

HEROUT Adam, SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, DUBSKÁ Markéta a KAJAN Rudolf. Five Shades of Grey for Fast and Reliable Camera Pose Estimation. In: Proceedings of CVPR. Portland, OR: IEEE Computer Society, 2013, s. 1384-1390. ISBN 978-0-7695-4989-7.
Název česky
Pět odstínů šedé pro rychlé a spolehlivé určení pozice kamery
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Představujeme vylepšený návrh uniformních polí markerů  a algoritmus pro jejich rychlou a spolehlivou detekci. Náš koncept polí markerů je navržen tak, aby byly detekovány a rozpoznány pro určení pozice kamery ve scéně: za různých světelných podmínek, pod silnou perspektivou, silně zakryté a značně rozmazané pohybem.
Detekce polí markerů využívá faktu, že hrany v markeru se stýkají v úběžnících a že perspektivně promítnutá pravoúhlá rovinná mřížka může být popsána detekovatelným matematickým formalismem. Moduly mřížky jsou šedotónové a pozice v rámci pole markerů jsou určeny pomocí hran mezi moduly.
Předpoklad, že pole markerů je planární umožňuje velice výpočetně levné a spolehlivé určení pozice kamery ve scéně. Úspěšnost detekce a přesnost je srovnatelná s existujícími markery. Přitom je náš detektor pole markerů je několikrát rychlejší a spolehlivá detekce tak může být dosažena i na mobilních a nízkopříkonových zařízeních. Ukazujeme tři aplikace na které cílíme a kde je planarita pole markerů zajištěna a kde představený návrh pole markerů a detekční algoritmus poskytují spolehlivé a extrémně rychlé řešení.

Rok
2013
Strany
1384-1390
Sborník
Proceedings of CVPR
Konference
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013, Portland, Oregon, US
ISBN
978-0-7695-4989-7
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Portland, OR, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10293,
   author = "Adam Herout and Istv\'{a}n Szentandr\'{a}si and Michal Zachari\'{a}\v{s} and Mark\'{e}ta Dubsk\'{a} and Rudolf Kajan",
   title = "Five Shades of Grey for Fast and Reliable Camera Pose Estimation",
   pages = "1384--1390",
   booktitle = "Proceedings of CVPR",
   year = 2013,
   location = "Portland, OR, US",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   ISBN = "978-0-7695-4989-7",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10293"
}
Nahoru