Detail publikace

Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks

MATOUŠEK Jiří, SKAČAN Martin a KOŘENEK Jan. Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks. In: 2013 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications, FPL 2013 - Proceedings. Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 1-8. ISBN 978-1-4799-0004-6.
Název česky
Paměťově efektivní vyhledávání v IP směrovacích tabulkách ve 100 Gb/s sítích
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Matoušek Jiří, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Skačan Martin, Ing. (FIT VUT)
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Narůstající počet síťových zařízení připojených k Internetu společně se službou "video na vyžádání" mají přímý vliv na rychlost síťových linek a výkonnost páteřních směrovačů. K dosažení propustnosti 100 Gb/s musejí páteřní směrovače implementovat vyhledávání ve směrovacích tabulkách pomocí specializovaného hardware a směrovací tabulky musejí být reprezentovány pomocí datových struktur, které umožní jejich uložení v paměti na čipu s omezenou kapacitou. Současné směrovací algoritmy mají vysoké paměťové nároky při reprezentaci sad prefixů IPv6 adres nebo vyžadují předzpracování s vysokou režií. Proto jsme provedli analýzu IPv4 a IPv6 prefixů ve směrovacích tabulkách a navrhujeme novou paměťovou reprezentaci sad IP prefixů, která má velmi nízké paměťové nároky. Navrhovaná paměťová reprezentace vykazuje lepší využití paměti než vysoce optimalizovaný Shape Shifting Trie (SST) algoritmus a je také vhodná pro směrování ve 100 Gb/s sítích, což je ukázáno na nové architektuře se zřetězeným zpracováním, která vykazuje propustnost 170 Gb/s.

Rok
2013
Strany
1-8
Sborník
2013 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications, FPL 2013 - Proceedings
Konference
23th International Conference on Field Programmable Logic and Applications, Porto, PT
ISBN
978-1-4799-0004-6
Vydavatel
IEEE Circuits and Systems Society
Místo
Porto, PT
DOI
UT WoS
000349452600026
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10310,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Matou\v{s}ek and Martin Ska\v{c}an and Jan Ko\v{r}enek",
  title = "Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks",
  pages = "1--8",
  booktitle = "2013 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications, FPL 2013 - Proceedings",
  year = 2013,
  location = "Porto, PT",
  publisher = "IEEE Circuits and Systems Society",
  ISBN = "978-1-4799-0004-6",
  doi = "10.1109/FPL.2013.6645519",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10310"
}
Nahoru