Detail publikace

Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language

KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS), roč. 10, č. 4, 2013, s. 1673-1702. ISSN 1820-0214. Dostupné z: http://www.comsis.org/
Název česky
Jazyk pro popis formátů objektových souborů a jeho kontextové zpracování
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

formát objektového souboru, kontextové zpracování, gramatiky s rozptýleným kontextem, atributované gramatiky, prioritní funkce, popisný jazyk, dekompilace, Lissom, ELF

Abstrakt

Článek sumarizuje aktuální stav problematiky popisu formátů objektových souborů pomocí formálních modelů a dále prezentuje nově navržený jazyk pro tento účel. Jazyk má silné kontextové rysy, jejichž zpracování konvenčními formalismy (např. bezkontextové gramatiky) není možné. Z toho důvodu definujeme nové gramatické systémy, které zpracování tohoto jazyka umožní. V článku je zmíněna i výpočetní složitost navrženého systému, která byla zjištěna experimentálně.

Rok
2013
Strany
1673-1702
Časopis
Computer Science and Information Systems (ComSIS), roč. 10, č. 4, ISSN 1820-0214
DOI
UT WoS
000327912000009
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10327,
  author = "Jakub K\v{r}oustek and Du\v{s}an Kol\'{a}\v{r}",
  title = "Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language",
  pages = "1673--1702",
  journal = "Computer Science and Information Systems (ComSIS)",
  volume = 10,
  number = 4,
  year = 2013,
  ISSN = "1820-0214",
  doi = "10.2298/CSIS130120071K",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10327"
}
Nahoru