Detail publikace

Impact of Software Fault Tolerance to Fault Effects in OS-Driven RT Systems

STRNADEL Josef a SLIMAŘÍK František. Impact of Software Fault Tolerance to Fault Effects in OS-Driven RT Systems. Computing and Informatics, roč. 33, č. 4, 2014, s. 757-782. ISSN 1335-9150. Dostupné z: http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/852/651
Název česky
Vliv softwarové odolnosti proti poruchám na dopad poruch v RT systémech řízených operačními systémy
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Real-time jádra jsou častým prostředkem zjednodušení návrhu vestavných časově/bezpečnostně kritických aplikací. Avšak, vestavné real-time systémy jsou citlivé mj. na přechodné či jiné typy poruch, které mohou vést k výskytu různých chyb v různých částech systému a potencionálně vyústit až v selhání systému. V předchozích článcích byla studována zejména citlivost real-time jader na chyby kategorie soft a na klasifikaci následků těchto chyb. V tomto článku je tato studie rozšířena o trvalé poruchy a poruchy v objektovém kódu (firmware) vestavné aplikace. Navíc je studován vliv různých technik zvýšení spolehlivosti, jejich kombinace (N-verzní programování, kontroly toku programu, kontrolní úlohy, zpracování párů) a úrovně jejich realizace v systému na šíření dopadů uvažovaných poruch. V rámci experimentální etapy byly do systému zaneseny konkrétní poruchy za účelem sledování vlivu jejich výskytu a temporální i funkcionální správnosti chování daného systému. Ukázalo se, že existuje třída poruch, jejichž dopady je obtížné odstranit či zmírnit pomocí běžných technik zvýšení spolehlivosti.

Rok
2014
Strany
757-782
Časopis
Computing and Informatics, roč. 33, č. 4, ISSN 1335-9150
Vydavatel
Slovak Academic Press
UT WoS
000346950300003
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10340,
   author = "Josef Strnadel and Franti\v{s}ek Slima\v{r}\'{i}k",
   title = "Impact of Software Fault Tolerance to Fault Effects in OS-Driven RT Systems",
   pages = "757--782",
   journal = "Computing and Informatics",
   volume = 33,
   number = 4,
   year = 2014,
   ISSN = "1335-9150",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10340"
}
Nahoru