Detail publikace

Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields

HORVÁTH Zsolt, HEROUT Adam, SZENTANDRÁSI István a ZACHARIÁŠ Michal. Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields. In: Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 85-92. ISBN 978-80-223-3377-1.
Název česky
Návrh a detekce lokálních geometrických rysů pro deformovatelná pole markerů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Tento článek navrhuje koncept polí markerů ve tvaru včelího plástu - které nabízejí velikou odolnost vůči deformacím a okluzi. Zaměřili jsme se na návrh Y-spojů, obrazových rysů které se vyskytují mezi šestiúhelníkovými moduly (buňkami) pole markerů. Hlavním přínosem článku je algoritmus pro spolehlivou detekci Y-spojů v reálném čase a jeho experimentální vyhodnocení. Specializovaný detektor Y-spojů je v detekci výkonnější než obecný detektor zájmových bodů (FAST). Měření tudíž vedou k závěru, že pokud daná aplikace může přijmout pole markerů jako použitelný detekční vzor, je vhodné pole markerů použít, protože umožní zefektivnit detekci. Na základě vytvořeného detektoru Y-spojů a předběžného algoritmu pro detekci celého HMF máme v plánu v nejbližší budoucnosti zkonstruovat robustní a rychlý detektor příslušných polí markerů a předvést jeho vlastnosti na vybraných aplikacích. Díky výkonnosti detektoru Y-spojů lze očekávat, že budoucí detekční algoritmus polí markerů bude bez problémů fungovat na běžných mobilních zařízeních. Dalším krokem tedy zřejmě bude implementovat detektor HMF pro populární systémy chytrých telefonů.

Rok
2013
Strany
85-92
Sborník
Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics
Konference
Spring Conference on Computer Graphics 2013, Smolenice, SK
ISBN
978-80-223-3377-1
Vydavatel
Univerzita Komenského v Bratislavě
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10344,
   author = "Zsolt Horv\'{a}th and Adam Herout and Istv\'{a}n Szentandr\'{a}si and Michal Zachari\'{a}\v{s}",
   title = "Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields",
   pages = "85--92",
   booktitle = "Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics",
   year = 2013,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Comenius University in Bratislava",
   ISBN = "978-80-223-3377-1",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10344"
}
Nahoru