Detail publikace

Dissimilarity Detection of Two Video Sequences

KLICNAR Lukáš, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Dissimilarity Detection of Two Video Sequences. In: Proceedings of SCCG 2013. Conference Materials and Posters, roč. 2013. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 28-31. ISBN 978-80-223-3377-1. ISSN 1335-5694.
Název česky
Detekce rozdílů mezi dvěma videosekvencemi
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Porovnávání videí, histogram, segmentace pohybu, matice podobnosti, časová analýza, detekce klíčových snímků, segmentace videa

Abstrakt

Tento článek popisuje postup pro detekci rozdílů mezi dvěma vizuálně-podobnými videosekvencemi. Nejprve je představena úloha detekce krátkodobých a dlouhodobých změn mezi dvěma videosekvencemi, dále je popsán algoritmus pro porovnání dvou videosekvencí (referenční a testované), společně s jednotlivými situacemi, které tato metoda musí být schopna detekovat: přepsání, odstranění či vložení některých částí. Dílčí metody pro zpracování obrazů byly zvoleny podle jejich robustnosti vůči zkreslením, které se prakticky mohou v této úloze vyskytnout. Tyto metody jsou nejprve stručně představeny, dále následuje navržený postup pro porovnávání videosekvencí, který je vyhodnocen na ručně vytvořené datové sadě. Práce je zaměřena zejména jako srovnání dvou přístupů pro extrakci klíčových snímků. Robustnější a výpočetně mnohem náročnější z nich je založen na sledování lokálních příznaků - snažíme se jej nahradit mnohem méně časově náročným přístupem s využitím globálních deskriptorů, a to při zachování podobné úspěšnosti detekce rozdílů mezi videosekvencemi.

Rok
2013
Strany
28-31
Časopis
Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics, roč. 2013, č. 5, ISSN 1335-5694
Sborník
Proceedings of SCCG 2013
Řada
Conference Materials and Posters
Konference
Spring Conference on Computer Graphics 2013, Smolenice, SK
ISBN
978-80-223-3377-1
Vydavatel
Univerzita Komenského v Bratislavě
Místo
Smolenice, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10349,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Klicnar and V\'{i}t\v{e}zslav Beran and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "Dissimilarity Detection of Two Video Sequences",
  pages = "28--31",
  booktitle = "Proceedings of SCCG 2013",
  series = "Conference Materials and Posters",
  journal = "Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics",
  volume = 2013,
  number = 5,
  year = 2013,
  location = "Smolenice, SK",
  publisher = "Comenius University in Bratislava",
  ISBN = "978-80-223-3377-1",
  ISSN = "1335-5694",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10349"
}
Soubory
Nahoru