Detail publikace

Extraction of Retina Features Based on Position of the Blood Vessel Bifurcation

HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin a DROZD Radek. Extraction of Retina Features Based on Position of the Blood Vessel Bifurcation. Journal of Medical Research and Development, roč. 2, č. 3, 2013, s. 55-59. ISSN 2303-9345. Dostupné z: http://www.academicpub.org/jmrd/paperInfo.aspx?PaperID=13882
Název česky
Extrakce rysů z lidské sítnice založená na pozicích bifurkací
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Hájek Josef, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Drozd Radek, Ing. (FIT VUT)
URL
Klíčová slova

sítnice, krevní řečiště, filtrování, optický disk, makula, bod rozdvojení

Abstrakt

Publikace pojednává o návrhu algoritmu pro extrakci rysů z lidské sítnice. Automatizovaná extrakce je založena na bifurkacích v sítnici (bodech, kde se rozdvojují cévy). Každá bifurkace je následně specifikována vlastní pozicí danou souřadným systémem odvozeným zr vzájemné pozice fovei a optického disku.

Rok
2013
Strany
55-59
Časopis
Journal of Medical Research and Development, roč. 2, č. 3, ISSN 2303-9345
Kniha
Journal of Medical Research and Development
Vydavatel
The World Academic Publishing Co.
Místo
Hong Kong, CN
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10354,
  author = "Josef H\'{a}jek and Martin Drahansk\'{y} and Radek Drozd",
  title = "Extraction of Retina Features Based on Position of the Blood Vessel Bifurcation",
  pages = "55--59",
  booktitle = "Journal of Medical Research and Development",
  journal = "Journal of Medical Research and Development",
  volume = 2,
  number = 3,
  year = 2013,
  location = "Hong Kong, CN",
  publisher = "The World Academic Publishing Co.",
  ISSN = "2303-9345",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10354"
}
Nahoru