Detail publikace

Experiences in building a mOSAIC of clouds

PETCU Dana, DI Martino Beniamino, VENTICINQUE Salvatore, RAK Massimiliano, MÁHR Tamás, LOPEZ Gorka E., BRITO Fabrice, COSSU Roberto, STOPAR Miho, ŠPERKA Svatopluk a STANKOVSKI Vlado. Experiences in building a mOSAIC of clouds. Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications, roč. 2, č. 12, 2013, s. 1-38. ISSN 2192-113X. Dostupné z: http://www.journalofcloudcomputing.com/content/2/1/12
Název česky
Zkušenosti v budování mOSAICu cloudů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Petcu Dana (WUT)
Di Martino Beniamino (UNINA2)
Venticinque Salvatore (UNINA2)
Rak Massimiliano (UNINA2)
Máhr Tamás (AITIA)
Lopez Gorka E. (TECNALIA)
Brito Fabrice (TERRD)
Cossu Roberto (ESA)
Stopar Miho (XLAB)
Šperka Svatopluk, Ing. (UPGM FIT VUT)
Stankovski Vlado (UNI-LJ)
URL
Klíčová slova

cloud, middleware, mOSAIC

Abstrakt

Diverzita výpočetních služeb v Cloudu je výzvou pro vývojáře aplikací, protože tyto služby poskytují různorodá a nestandardní rozhraní. Prozatím bylo vyvinuto jen málo middleware řešení, které by podporovali návrh, nasazení a běh servisně nezávislých aplikací, stejně tak jako management zdrojů napříč více Cloudy. Tento článek se zaměřuje na mOSAIC - jedno takových middleware řešení. Napsán po dokončení jeho vývoje, tento článek představuje integrovaný náhled na přístup mOSAICu a použití několika jeho softwarových prototypů při vývoji Cloudových aplikací. Článek začíná konceptuálními návrhy a dostane se až k rozličným aplikacím, stejně jako k porovnání podobných iniciativ.

Rok
2013
Strany
1-38
Časopis
Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications, roč. 2, č. 12, ISSN 2192-113X
Kniha
Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10363,
  author = "Dana Petcu and Beniamino Martino Di and Salvatore Venticinque and Massimiliano Rak and Tam\'{a}s M\'{a}hr and E. Gorka Lopez and Fabrice Brito and Roberto Cossu and Miho Stopar and Svatopluk \v{S}perka and Vlado Stankovski",
  title = "Experiences in building a mOSAIC of clouds",
  pages = "1--38",
  booktitle = "Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications",
  journal = "Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications",
  volume = 2,
  number = 12,
  year = 2013,
  ISSN = "2192-113X",
  doi = "10.1186/2192-113X-2-12",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10363"
}
Nahoru