Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Comment on "Remote Physical Device Fingerprinting"

POLČÁK Libor, JIRÁSEK Jakub a MATOUŠEK Petr. Comment on "Remote Physical Device Fingerprinting". IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, roč. 11, č. 5, s. 494-496. ISSN 1545-5971. Dostupné z: http://www.computer.org/csdl/trans/tq/2014/05/06547150-abs.html
Název česky
Komentář k "Remote Physical Device Fingerprinting"
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Jirásek Jakub, Ing. (FIT VUT)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT)
URL
Abstrakt
V tomto článku jsme znovu prozkoumali metodu pro zjišťování identity počítačů na základě jejich odchylky měření času zjišťované z časových značek přenášených protokolem TCP. Pro tyto účely jsme vytvořili vlastní nástroj pro zjišťování odchylek v měření času počítačů zapojených v síti. Ověřili jsme, že původní metoda je použitelná pro identifikaci počítačů, ale také jsme objevili, že počítače s OS Linux synchronizující čas pomocí NTP již nejsou identifikovatelné pomocí zkoumané metody.
Rok
2014
Strany
494-496
Časopis
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, roč. 11, č. 5, ISSN 1545-5971
Kniha
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Los Alamitos, CA, USA, US
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10377,
  author = "Libor Pol\v{c}\'{a}k and Jakub Jir\'{a}sek and Petr Matou\v{s}ek",
  title = "Comment on {"}Remote Physical Device Fingerprinting{"}",
  pages = "494--496",
  booktitle = "IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing",
  journal = "IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing",
  volume = 11,
  number = 5,
  year = 2014,
  location = "Los Alamitos, CA, USA, US",
  ISSN = "1545-5971",
  doi = "10.1109/TDSC.2013.26",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10377"
}
Soubory
Nahoru