Detail publikace

Detekcia sieťových anomálií s využitím DNS dát

KOVÁČIK Michal. Detekcia sieťových anomálií s využitím DNS dát. In: Počítačové architektury a diagnostika. Teplá: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 33-38. ISBN 978-80-01-05106-1.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kováčik Michal, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova
detekce anomálií, bezpečnostní incident,služba DNS, síťový útok
Abstrakt

Služba DNS je základním stavebním blokem Internetu, protože je kritická
pro normální fungování množství existujících služeb. Většina
komunikace na Internetu totiž začíná právě několika DNS dotazy. Vzhledem na
její základní úlohu, kterou je překlad doménových jmen na IP adresy, je tato služba
cílem velkého množství škodlivých aktivit. Táto práce se zaobírá
aktuálně se vyskytujícím anomálním chováním, které přímo využívá nebo
zneužívá službu DNS. Diskutovaná je důležitost služby DNS, jej zranitelnosti a
nedávné internetové útoky. Hlavní částí práce je rozbor možných útoků na DNS resp. příkladů její zneužití.
Přitom jsou představené některé existující techniky detekce anomálií a útoků.
Práce také obsahuje kapitolu o směrovaní mé dizertační práce.

Rok
2013
Strany
33-38
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2013, Teplá, CZ
ISBN
978-80-01-05106-1
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Teplá, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10384,
   author = "Michal Kov\'{a}\v{c}ik",
   title = "Detekcia sie\v{t}ov\'{y}ch anom\'{a}li\'{i} s vyu\v{z}it\'{i}m DNS d\'{a}t",
   pages = "33--38",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika",
   year = 2013,
   location = "Tepl\'{a}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-01-05106-1",
   language = "sk",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10384"
}
Nahoru