Detail publikace

Paměťově efektivní vyhledání nejdelšího shodného prefixu pro směrování ve 100 Gb/s sítích

MATOUŠEK Jiří. Paměťově efektivní vyhledání nejdelšího shodného prefixu pro směrování ve 100 Gb/s sítích. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 105-110. ISBN 978-80-261-0270-0.
Název anglicky
Memory Efficient Longest Prefix Matching for Routing in 100 Gb/s Networks
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

LPM, FPGA, směrování, zřetězené zpracování

Abstrakt

Zpracování síťových dat v současných páteřních sítích již není možné provádět s využitím obecných procesorů, ale ke zpracování je nutné využít specializovaný hardware. V rámci disertační práce s názvem Využití rekonfigurovatelných obvodů v oblasti počítačových sítí je zkoumána oblast využítí technologie FPGA pro implementaci operace vyhledání nejdelšího shodného prefixu, která představuje hlavní část procesu směrování paketů. Tento příspěvek popisuje nově navrženou paměťově efektivní reprezentaci sady prefixů ze směrovací tabulky, která se v případě sad IPv6 prefixů vyrovná současným nejlepším řešením a pro IPv4 prefixy dosahuje výrazně lepších výsledků. Díky snížení paměťových nároků reprezentace prefixové sady je možné k jejímu uložení využít snadno a rychle přístupnou paměť na čipu FPGA. Reprezentaci prefixové sady tak není nutné ukládat do externí paměti, díky čemž dosahuje výsledné řešení propustnosti přibližně 155 Gb/s.

Rok
2013
Strany
105-110
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2013, Teplá, CZ
ISBN
978-80-261-0270-0
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10386,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Matou\v{s}ek",
   title = "Pam\v{e}\v{t}ov\v{e} efektivn\'{i} vyhled\'{a}n\'{i} nejdel\v{s}\'{i}ho shodn\'{e}ho prefixu pro sm\v{e}rov\'{a}n\'{i} ve 100 Gb/s s\'{i}t\'{i}ch",
   pages = "105--110",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika PAD 2013",
   year = 2013,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-261-0270-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10386"
}
Soubory
Nahoru