Detail publikace

New Optical Methods for Liveness Detection on Fingers

DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, VÁŇA Jan, BŘEZINOVÁ Eva, YIM Jaegeol a SHIM Kyubark. New Optical Methods for Liveness Detection on Fingers. BioMed Research International, roč. 2013, č. 9, s. 1-11. ISSN 2314-6133. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/197925/
Název česky
Nové optické metody pro detekci živosti na prstech
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Doležel Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Váňa Jan, Ing. (UITS FIT VUT)
Březinová Eva (LF MUNI)
Yim Jaegeol, prof. (DongU)
Shim Kyubark, prof. (DongU)
URL
Klíčová slova

otisk prstu, detekce živosti, onemocnění kůže, optická metoda, vlnová délka, papilární linie, puls

Abstrakt

Článek se zabývá novými optickými metodami, které jsou použitelné pro detekci živosti na prstech. Nejprve jsou popsány základy použití falešných prstů v procesu rozpoznávání otisků prstů a možnosti detekce živosti. Pokračujeme představením tří nových metod detekce živosti - první je založena na měření pulsu, druhá na změnách optických charakteristik, způsobených změnou přítlaku, a poslední je založena na reakci kůže na osvětlení různými vlnovými délkami. Poslední část se zabývá vlivem onemocnění kůže na rozpoznávání otisků prstů, zejména na detekci živosti.

Rok
2013
Strany
1-11
Časopis
BioMed Research International, roč. 2013, č. 9, ISSN 2314-6133
Vydavatel
Hindawi Publishing Corporation
DOI
UT WoS
000331320200001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10389,
  author = "Martin Drahansk\'{y} and Michal Dole\v{z}el and Jan V\'{a}\v{n}a and Eva B\v{r}ezinov\'{a} and Jaegeol Yim and Kyubark Shim",
  title = "New Optical Methods for Liveness Detection on Fingers",
  pages = "1--11",
  journal = "BioMed Research International",
  volume = 2013,
  number = 9,
  year = 2013,
  ISSN = "2314-6133",
  doi = "10.1155/2013/197925",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10389"
}
Nahoru