Detail publikace

Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata

HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata. FIT-TR-2013-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
Název česky
Plně automatizovaná analýza haldy programů založená na lesních automatech
Typ
technická zpráva
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Lesní automaty byly v nedávné době navrženy jako nástroj pro analýzu komplexních struktur v haldách programů. Lesní automaty reprezentují množinu stromových dekompozicí grafů haldy ve formě uspořádané množiny stromových automatů. S ohledem na možnost reprezentace složitých datových struktur na haldě umožňoval formalismus lesních automatů uživateli dodat sadu lesních automatů (nazývaných krabice), které reprezentovaly opakující se vzory v grafu haldy, jako symboly jiných lesních automatů vyšší úrovně. V tomto článku navrhujeme inovativní techniku automatického učení se krabic, která umožňuje vyhnout se kroku jejich manuální konstrukce. Dále navrhujeme podstatné vylepšení automatové abstrakce použité v analýze. Výsledkem je efektivní, plně automatizovaná analýza která umožňuje verifikaci i tak složitých datových struktur, jako jsou například přeskakované seznamy. Výkon této analýzy je srovnatelný s nejmodernějšími plně automatizovanými nástroji založenými na separační logice, které jsou však specializované pouze na programy se seznamy.

Rok
2013
Strany
25
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
FIT-TR-2013-01, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB10404,
   author = "Luk\'{a}\v{s} Hol\'{i}k and Ond\v{r}ej Leng\'{a}l and Adam Rogalewicz and Ji\v{r}\'{i} \v{S}im\'{a}\v{c}ek and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
   title = "Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata",
   pages = 25,
   year = 2013,
   location = "FIT-TR-2013-01, Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10404"
}
Nahoru