Detail publikace

Evolutionary Approach to Approximate Digital Circuits Design

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approach to Approximate Digital Circuits Design. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, roč. 19, č. 3, 2015, s. 432-444. ISSN 1089-778X.
Název česky
Evoluční přístup k návrhu aproximačních číslicových obvodů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Ve výzkumné oblasti přibližného počítání mohou být požadavky na kompletní funkčnost obvodu nedodrženy, protože některé aplikace dovolují tolerovat chyby. Přibližné obvody neimplementují přesně specifikovanou funkci a umožňují tak za cenu chyb ve výpočtu snížit příkon, zpoždění nebo plochu na čipu. V článku je popsána metoda umožňující evolučně aproximovat zadaný obvod a minimalizovat jeho chybu pro zadané povolené množství zdrojů. Metoda využívá kartézské genetické programování (CGP) a umožňuje najít různá kompromisní řešení. Je rovněž navržen algoritmus pro inicializaci počáteční populace, který snižuje dobu výpočtu CGP. Účinnost metody byla ověřena při aproximaci násobiček a obvodů počítajících medián.

Rok
2015
Strany
432-444
Časopis
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, roč. 19, č. 3, ISSN 1089-778X
Vydavatel
IEEE Computational Intelligence Society
DOI
UT WoS
000356517700009
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10406,
  author = "Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Evolutionary Approach to Approximate Digital Circuits Design",
  pages = "432--444",
  journal = "IEEE Transactions on Evolutionary Computation",
  volume = 19,
  number = 3,
  year = 2015,
  ISSN = "1089-778X",
  doi = "10.1109/TEVC.2014.2336175",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10406"
}
Soubory
Nahoru