Detail publikace

A method for parallel software refactoring for safety standards compliance

JURNEČKA Peter, HANÁČEK Petr, BARABAS Maroš, HENZL Martin a KAČIC Matej. A method for parallel software refactoring for safety standards compliance. In: System Safety 2013 collection of papers. Cardiff: The Institution of Engineering and Technology, 2013, s. 1-6. ISBN 978-1-84919-777-9. ISSN 0537-9989.
Název česky
Metoda použitá v systému na úpravu paralelních zdrojových kódu pro dodržování bezpečnostních standardů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Význam bezpečnostných noriem softvérových systémov stúpa ako rastie používanie softvéru, kvôli jeho flexibilite. Bezpečnostné štandardy softvéru sú veľmi dôležité v leteckom, automobilovom premysle. Všeobecnou požiadavkou všetkých týchto štandardov je požiadavka spoľahlivosti, ktorú možno ľahko dosiahnuť použitím overených návrhových vzorov. Vyvinuli sme systém na generovanie a refaktoring paralelných kódov slúžiaci na dodržiavanie bezpečnostných noriem, čo zvyšuje spoľahlivosť existujúcich zdrojových kódov, pomocou refaktoringu a paralelných návrhových vzorov. V našom výskume sme vytvorili systém pre vkladanie súbežných a synchronizáčných návrhových vzorov do (predtým vytvorených)menej kvalitných paralelných zdrojových kódov, čo je tá najdôležitejšia časť systému znížujúca množstvo potenciálnych zdrojov chýb. Dôležitou súčasťou nášho systém je metóda pre špecifikáciu overiteľných paralelných návrhových vzorov, čo je hlavný prínos popísaný tomto článku.

Rok
2013
Strany
1-6
Časopis
IEE Conference Publication, roč. 2013, č. 10, ISSN 0537-9989
Sborník
System Safety 2013 collection of papers
Konference
8th IET International System Safety Conference incorporating the Cyber Security Conference 2013, Cardiff, GB
ISBN
978-1-84919-777-9
Vydavatel
The Institution of Engineering and Technology
Místo
Cardiff, GB
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10407,
  author = "Peter Jurne\v{c}ka and Petr Han\'{a}\v{c}ek and Maro\v{s} Barabas and Martin Henzl and Matej Ka\v{c}ic",
  title = "A method for parallel software refactoring for safety standards compliance",
  pages = "1--6",
  booktitle = "System Safety 2013 collection of papers",
  journal = "IEE Conference Publication",
  volume = 2013,
  number = 10,
  year = 2013,
  location = "Cardiff, GB",
  publisher = " The Institution of Engineering and Technology",
  ISBN = "978-1-84919-777-9",
  ISSN = "0537-9989",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10407"
}
Nahoru