Detail publikace

Classification of Spectra of Emission Line Stars Using Machine Learning Techniques

ŠKODA Petr, VÁŽNÝ Jaroslav a VRÁBELOVÁ Pavla. Classification of Spectra of Emission Line Stars Using Machine Learning Techniques. International Journal of Automation and Computing, roč. 11, č. 3, 2013, s. 265-273. ISSN 1476-8186.
Název česky
Klasifikace spekter emisních čar hvězd použitím metod strojového učení
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Škoda Petr (ASU)
Vážný Jaroslav, Mgr. (MUNI)
Vrábelová Pavla, Ing. (UIFS FIT VUT)
Abstrakt

Článek se zabývá klasifikací a shlukováním spekter emisních čar Be hvězd za pomoci diskrétní vlnkové transformace (DWT), PCA a SVM (support vector machines).

Rok
2013
Strany
265-273
Časopis
International Journal of Automation and Computing, roč. 11, č. 3, ISSN 1476-8186
Vydavatel
Springer-Verlag New York Incorporated
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10415,
   author = "Petr \v{S}koda and Jaroslav V\'{a}\v{z}n\'{y} and Pavla Vr\'{a}belov\'{a}",
   title = "Classification of Spectra of Emission Line Stars Using Machine Learning Techniques",
   pages = "265--273",
   journal = "International Journal of Automation and Computing",
   volume = 11,
   number = 3,
   year = 2013,
   ISSN = "1476-8186",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10415"
}
Nahoru