Detail publikace

Classification of Be Stars Using Feature Extraction Based on Discrete Wavelet Transform

VRÁBELOVÁ Pavla, BAŘINA David, ŠKODA Petr, ZENDULKA Jaroslav a VÁŽNÝ Jaroslav. Classification of Be Stars Using Feature Extraction Based on Discrete Wavelet Transform. In: Proceedings of conferences Datakon and Znalosti 2013. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 95-102. ISBN 978-80-248-3189-3.
Název česky
Klasifikace Be hvězd použitím extrakce příznaků založené na diskrétní vlnkové transformaci
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Vrábelová Pavla, Ing. (UIFS FIT VUT)
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr (ASU)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Vážný Jaroslav, Mgr. (MUNI)
Klíčová slova

Be hvězda, spektrum hvězdy, extrakce příznaků, diskrétní vlnková transformace, DWT, klasifikace, SVM

Abstrakt

Článek se zabývá klasifikací spekter Be hvězd za pomoci diskrétní vlnkové transformace (DWT) a SVM (support vector machines).

Rok
2013
Strany
95-102
Sborník
Proceedings of conferences Datakon and Znalosti 2013
Konference
ZNALOSTI 2013, Ostrava, CZ
ISBN
978-80-248-3189-3
Vydavatel
VŠB Technická univerzita Ostrava
Místo
Ostrava, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10416,
   author = "Pavla Vr\'{a}belov\'{a} and David Ba\v{r}ina and Petr \v{S}koda and Jaroslav Zendulka and Jaroslav V\'{a}\v{z}n\'{y}",
   title = "Classification of Be Stars Using Feature Extraction Based on Discrete Wavelet Transform",
   pages = "95--102",
   booktitle = "Proceedings of conferences Datakon and Znalosti 2013",
   year = 2013,
   location = "Ostrava, CZ",
   publisher = "V\v{S}B-Technical University of Ostrava",
   ISBN = "978-80-248-3189-3",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10416"
}
Soubory
Nahoru