Detail publikace

Web Document Description Based on Ontologies

MILIČKA Martin a BURGET Radek. Web Document Description Based on Ontologies. In: Proceedings of the 2th annual conference ICIA 2013. Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013, s. 288-293. ISBN 978-1-4673-5255-0.
Název česky
Popis webových dokumentů založený na ontologiích
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Modelování dokument s ohledem na vizuální rysy nemusí být vždy jednoduché, proto navrhujeme pokročilé modelování dokumentu zohledňující vizuální rysy.
V příspěvku navrhujeme popis dokumentů založený na RDF a ontologiích. Díky tomu přístupu jsme schopni dokument popsat na různých úrovních abstrakce s tím, že vždy zohledníme vizuální rysy dokumentu tak, jak je vidí člověk. Navržený přístup může s výhodou používat již existující nástroje pro dotazování se a odvozování nad RDF daty.
Příspěvek prezentuje celkem čtyři úrovně popisu dokumentu, kde všechny jsou založeny na ontologiích, avšak s jinou úrovní znalostí. Hlavní část je věnována sémantické ontologii, která využívá SWRL pravidla k definici jednotlivých tříd ontologie. V závěru prezentovány jednoduché příklady tříd a jejich popis pomocí SWRL pravidel.

Rok
2013
Strany
288-293
Sborník
Proceedings of the 2th annual conference ICIA 2013
Konference
The Second International Conference on Informatics & Applications, Lodz, PL
ISBN
978-1-4673-5255-0
Vydavatel
The Society of Digital Information and Wireless Communications
Místo
Łódź, PL
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10433,
  author = "Martin Mili\v{c}ka and Radek Burget",
  title = "Web Document Description Based on Ontologies",
  pages = "288--293",
  booktitle = "Proceedings of the 2th annual conference ICIA 2013",
  year = 2013,
  location = "\L\'{o}d\'{z}, PL",
  publisher = "The Society of Digital Information and Wireless Communications",
  ISBN = "978-1-4673-5255-0",
  doi = "10.1109/ICoIA.2013.6650271",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10433"
}
Nahoru