Detail publikace

Evolution Driven Controller Design for Aeroservoelastic Aircraft

CHUDÝ Peter, LEITAO Miguel, STROSCHER Felix a VLK Jan. Evolution Driven Controller Design for Aeroservoelastic Aircraft. In: Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST). AIAA Modeling and Simulation Technologies (MST) Conference. Boston, MA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2013, s. 1-17. ISBN 978-1-62993-153-1. Dostupné z: http://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2013-5153
Název česky
Evoluční návrh regulátoru pro aeroservoelastický letoun
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT)
Leitao Miguel, M.Sc. (TUM)
Stroscher Felix, Dipl.-Ing. (TUM)
Vlk Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova

evoluční algoritmus, numerická optimalizace, návrh regulátoru, aeroservoelastický letoun, nelineární dynamická inverze, pseudo control hedging

Abstrakt

Evolucí řízený přístup k návrhu kontroléru byl aplikován na aeroservoelastický model dopravního letadla. Aeroservoelastický model se skládá ze strukturálních prvků, aerodynamických prvků a prvků týkajících se dynamiky letu. Výsledná architektura kontroléru je založena na Nelinární Dynamické Inverzi. Evoluční koncept hrál významnou roli v optimalizaci navržené struktury NDI kontroléru tak, že poskytl naladěné parametry kontroléru, které splnily kritéria navržené cenové funkce specifikované v popisu optimalizačního problému. Navržená cenová funkce kombinuje hlavní kritéria pro vyhodnocení stability kontroléru do jediné abstrakce. Použití robustního optimalizačního rámce založeného na genetických algoritmech umožnilo definovat navrhovanou formu multikriteriální optimalizace. Vhodnost elovuční optimalizace byla úspěšně otestována na množině příkladů, které zahrnovaly dynamiku pohybu letounu modelovaného jako tuhé těleso i letounu modelovaného jako elastická struktura. Výsledky simulace v časové doméně ukázaly shodu výkonu naladěného kontroléru s jeho přepokládaným chováním.

Rok
2013
Strany
1-17
Sborník
Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST)
Řada
AIAA Modeling and Simulation Technologies (MST) Conference
Konference
AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference 2013, Boston, Massachusetts, US
ISBN
978-1-62993-153-1
Vydavatel
American Institute of Aeronautics and Astronautics
Místo
Boston, MA, US
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10440,
  author = "Peter Chud\'{y} and Miguel Leitao and Felix Stroscher and Jan Vlk",
  title = "Evolution Driven Controller Design for Aeroservoelastic Aircraft",
  pages = "1--17",
  booktitle = "Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST)",
  series = "AIAA Modeling and Simulation Technologies (MST) Conference",
  year = 2013,
  location = "Boston, MA, US",
  publisher = "American Institute of Aeronautics and Astronautics",
  ISBN = "978-1-62993-153-1",
  doi = "10.2514/6.2013-5153",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10440"
}
Nahoru