Detail publikace

Simulation and Prototyping of FCS for Sport Aircraft

RZUCIDŁO Paweł, CHUDÝ Peter a RYDLO Karol. Simulation and Prototyping of FCS for Sport Aircraft. Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, roč. 2013, č. 85, s. 400-415. ISSN 0002-2667. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17097834
Název česky
Simulace a prototypování FCS pro sportovní letoun
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Rzucidło Paweł, Ph.D. Eng. (RUT)
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT)
Rydlo Karol, Mgr. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Zátěž, které jsou vystaveni piloti při letu a navigování letounu v oblastech s hustým leteckým provozem, násobená komplexností meteorologických účinků a fyziologických omezení, racionalizuje myšlenku návrhu palubního sytému zaměřeného na snížení pracovního zatížení posádky. V provozním konceptu lehkých sportovních letounů (LSA) tak může dojít k inovaci, která využije implementaci inteligentního systému řízení asistujícího posádce v bezpečném provedení letu. Uvedená myšlenka motivovala autory k experimentální implementaci asistenčních strategií řízení. V navrženém konceptu řízení letu pro LSA byla uvedena synergická integrace mechanického a digitálního systému řízení umožňující zvýšení bezpečnosti a komfortu provedení letu při dodržení nebo rozšíření celkové spolehlivosti systému a zkvalitnění uživatelské zkušenosti. Koncept asistovaného řízení letu je přechodovým krokem mezi manuálním a Fly-by-Wire (FBW) řízením, který umožňuje úspěšnou palubní instalaci v cenově citlivém segmentu lehkých sportovních letounů. Uvedený článek popisuje návrh a simulaci řídicích algoritmů pro asistenční systém řízení letu. Aplikovaná strategie řízení vychází z klasické teorie řízení, která je doplněna o prvky implementace ochrany letové obálky. Navržený systém řízení letu byl podroben pilotovaným simulacím v reálném čase provedeným v simulační laboratoři lehkého sportovního letounu SimStar.

Rok
2013
Strany
400-415
Časopis
Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, roč. 2013, č. 85, ISSN 0002-2667
Kniha
Aircraft Engineering and Aerospace Technology
Vydavatel
Emerald Group Publishing Limited
Místo
Emerald Group Publishing Limited, GB
DOI
UT WoS
000326668300006
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10442,
  author = "Pawe\l Rzucid\lo and Peter Chud\'{y} and Karol Rydlo",
  title = "Simulation and Prototyping of FCS for Sport Aircraft",
  pages = "400--415",
  booktitle = "Aircraft Engineering and Aerospace Technology",
  journal = "Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal",
  volume = 2013,
  number = 85,
  year = 2013,
  location = "Emerald Group Publishing Limited, GB",
  publisher = "Emerald Group Publishing Limited",
  ISSN = "0002-2667",
  doi = "10.1108/AEAT-10-2012-0186",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10442"
}
Nahoru