Detail publikace

Evolution Assisted Flight Control System Design

CHUDÝ Peter, VLK Jan a DITTRICH Petr. Evolution Assisted Flight Control System Design. In: Proceedings of 32nd Digital Avionics Systems Conference. Syracuse, NY: IEEE Computer Society, 2013, s. 1-9. ISBN 978-1-4799-1536-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6712641
Název česky
Evolucí podpořený návrh systému řízení letu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Evolucí podpořený návrh systému řízení byl aplikován na model malého sportovního letounu jako tuhého tělesa. Model se skládá z elementů inerciálních, aerodynamických a letové dynamiky s architekturou řízení založenou na Klasické teorii řízení. Evolucí řízený koncept hrál významnou roli v optimalizaci navržené struktury řízení tím, že poskytnul naladěné parametry regulátoru, které splňují určenou cenovou funkci vyjádřenou pomocí formulace optimalizační úlohy. Navržená cenová funkce kombinuje významné podmínky stability regulátoru do jediné abstrakce. Použitím robustního optimalizačního rámce založeného na genetických algoritmech umožnilo použít navrženou formu definice multikriteriální optimalizace. Použitelnost evoluční optimalizace byla úspěšně ověřena na modelu letounu jako tuhého tělesa. Výsledky časové simulace ukazují shodu naladěného regulátoru s jeho předpokládaným chováním.

Rok
2013
Strany
1-9
Sborník
Proceedings of 32nd Digital Avionics Systems Conference
Konference
32nd Digital Avionics Systems Conference, Syracuse, NY, US
ISBN
978-1-4799-1536-1
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Syracuse, NY, US
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10447,
  author = "Peter Chud\'{y} and Jan Vlk and Petr Dittrich",
  title = "Evolution Assisted Flight Control System Design",
  pages = "1--9",
  booktitle = "Proceedings of 32nd Digital Avionics Systems Conference",
  year = 2013,
  location = "Syracuse, NY, US",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4799-1536-1",
  doi = "10.1109/DASC.2013.6712641",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10447"
}
Nahoru