Detail publikace

Regularized Subspace n-Gram Model for Phonotactic iVector Extraction

SOUFIFAR Mehdi Mohammad, BURGET Lukáš, PLCHOT Oldřich, CUMANI Sandro a ČERNOCKÝ Jan. Regularized Subspace n-Gram Model for Phonotactic iVector Extraction. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 74-78. ISBN 978-1-62993-443-3. ISSN 2308-457X.
Název česky
Regularizovaný podprostorový n-ramový model pro extrakci fonotaktických iVektorů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Soufifar Mehdi Mohammad, Ing. (FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Cumani Sandro, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o regularizovaném podprostorovém n-ramovém modelu pro extrakci fonotaktických iVektorů.

Rok
2013
Strany
74-78
Časopis
Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013)., č. 8, ISSN 2308-457X
Sborník
Proceedings of Interspeech 2013
Konference
Interspeech Conference, Lyon, FR
ISBN
978-1-62993-443-3
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Lyon, FR
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10449,
  author = "Mohammad Mehdi Soufifar and Luk\'{a}\v{s} Burget and Old\v{r}ich Plchot and Sandro Cumani and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Regularized Subspace n-Gram Model for Phonotactic iVector Extraction",
  pages = "74--78",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2013",
  journal = "Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013).",
  number = 8,
  year = 2013,
  location = "Lyon, FR",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISBN = "978-1-62993-443-3",
  ISSN = "2308-457X",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10449"
}
Nahoru