Detail publikace

Metoda návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA

MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 63-68. ISBN 978-80-261-0270-0.
Název anglicky
Methodology for Fault Tolerant System Design Based on FPGA Into Limited Redundant Area
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Mičulka Lukáš, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

Systémy odolné proti poruchám, rekonfigurace, relokace, FPGA.

Abstrakt

V článku byla naznačeny hlavní problémy, kterými se bude zabývat metodika návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru v FPGA a jejich možné řešení.

Anotace

Článek představuje navrženou metodologii pro návrh systémů odolných proti poruchám v FPGA schopnou ochránit systém před projevy přechodných a trvalých poruch. Oprava přechodné poruchy je prováděna částečnou dynamickou rekonfigurací. Oprava omezeného počtu trvalých poruch je založena na použití odolných architektur využívající menší množství zdrojů než předchozí použité. Vadná část FPGA tak není dále využívána. Tato technika je založena na použití předkompilovaných konfigurací uložených v externí paměti. Pro snížení paměťových nároků pro uložení konfiguračních bitových posloupností je použita technika relokace.

Rok
2013
Strany
63-68
Sborník
Počítačové architektury & diagnostika 2013
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2013, Teplá, CZ
ISBN
978-80-261-0270-0
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10451,
   author = "Luk\'{a}\v{s} Mi\v{c}ulka",
   title = "Metoda n\'{a}vrhu syst\'{e}m\r{u} odoln\'{y}ch proti poruch\'{a}m do omezen\'{e}ho implementa\v{c}n\'{i}ho prostoru na b\'{a}zi FPGA",
   pages = "63--68",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury \& diagnostika 2013",
   year = 2013,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-261-0270-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10451"
}
Nahoru