Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Generic detection of the statically linked code

ĎURFINA Lukáš a KOLÁŘ Dušan. Generic detection of the statically linked code. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS 2013. Spišská Nová Ves: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 157-161. ISBN 978-80-8143-127-2. Dostupné z: http://informatics.kpi.fei.tuke.sk/
Název česky
Generická detekcia staticky linkovaného kódu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova
staticky linkovaný kód, signatúra, detekcia
Abstrakt
Detekcia staticky linkovaného kódu je dôležitý krok pre dekompiláciu. Elimiuje kód, ktorý by musel byť spracovaný dekompilátorom. Poskytuje dodatočné informácie o rozpoznanom kóde ako typy a počty argumentov jednotlivých funkcií. Detekcia je založená na signatúrach, ktoré obsahujú počiatočné bajty, CRC kódy, velkosti modulov a verejné symboly. Použitá stromová štruktúra zlepšuje výkonnosť. Generickosť je dosiahnutá použitým spoločného objektového formátu.
Rok
2013
Strany
157-161
Sborník
Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS 2013
Konference
Informatics 2013 - 12th International Scientific Conference on Informatics, Spišská Nová Ves, SK
ISBN
978-80-8143-127-2
Vydavatel
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Místo
Spišská Nová Ves, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10461,
   author = "Luk\'{a}\v{s} \v{D}urfina and Du\v{s}an Kol\'{a}\v{r}",
   title = "Generic detection of the statically linked code",
   pages = "157--161",
   booktitle = "Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS 2013",
   year = 2013,
   location = "Spi\v{s}sk\'{a} Nov\'{a} Ves, SK",
   publisher = "Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Ko\v{s}ice",
   ISBN = "978-80-8143-127-2",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10461"
}
Nahoru