Detail publikace

Reliable and Unobtrusive Inter-Device Collaboration by Continuous Interaction

KAJAN Rudolf, SZENTANDRÁSI István, HEROUT Adam a PAVELKOVÁ Alena. Reliable and Unobtrusive Inter-Device Collaboration by Continuous Interaction. In: Journal of WSCG. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 95-103. ISBN 978-80-86943-69-5.
Název česky
Nahrvání videa - Slibná metafora pro přenos činností mezi zařízeními
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kajan Rudolf, Ing. (UPGM FIT VUT)
Szentandrási István, Ing. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Pavelková Alena, Ing. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt


Během dne lidé interagují se stále se zvyšujícím počtem zařízení - chytrými telefony, veřejnými displeji, kiosky nebo osobními počítači. V součastnosti je nedostatek podpory pro jednoduchý přenost činností mezi zařízeními - pro možnost začít činnost na jednom zařízení a pokračovat na jiném, bez nutnosti manuálního zjištění stavu aplikace a transferu dat.

Řešíme tento problém spojením našeho frameworku pro získání stavu aplikace s uživatelským rozhraním založeným na intuitivní metafoře: nahrávání videa. Naše rozhraní dovoluje plynulou interakci - displej mobilního zařízení je aktualizován v reálném čase a dostává plynulou odezvu. Uživatel dostává po celou dobu  relevantní činnost a možnosti pro migraci obsahu pro vybranou aplikaci. Náš přístup klade důraz na spontánní a neplánovaný přístup k obsahu s minimálním uživatelským vstupem a rychlou odezvu.

Experimentální výsledky ukazují, že naše řešení nabízí spolehlivou migraci činnosti při interaktivním frameratu. Tyto dosažené výsledky jsou výrazně lepší než existující řešení. Provedli jsme uživatelskou studii a empirické evaluační testy. Výsledky indikují, že systém je vnímán jako intuitivní, lehce zvládnutelný a efektivní při přemísťování probíhajících činností mezi spolním počítačem/kioskem a mobilním zařízením.

Rok
2014
Strany
95-103
Sborník
Journal of WSCG
Konference
22nd International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2014, Plzeň, CZ
ISBN
978-80-86943-69-5
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10466,
   author = "Rudolf Kajan and Istv\'{a}n Szentandr\'{a}si and Adam Herout and Alena Pavelkov\'{a}",
   title = "Reliable and Unobtrusive Inter-Device Collaboration by Continuous Interaction",
   pages = "95--103",
   booktitle = "Journal of WSCG",
   year = 2014,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-86943-69-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10466"
}
Nahoru